ΚΑΡΠΟΥΖΙ :

Η εταιρεία μας παράγει συνολικά 3.500.000 kg ετησίως,με αυξανόμενο ρυθμό για να καλύψει τις ανάγκες της αγοράς. Καλλιεργούμε 350 στρέμματα απο τα οποία τα 200 ειναι υπαίθρια και τα υπόλοιπα θερμοκηπίου.

Ποικιλίες :

Samanta   Florida   Caravan   Bostana   Chicago   Modellino

Συγκομιδή :

JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC

ΠΕΠΟΝΙ :

Συνολικά η εταιρεία μας παράγει και εμπορεύεται 40 στρέμματα πεπονιού. Από τα 40 στρέμματα τα μισά είναι υπαίθρια και τα άλλα μισά σε θερμοκήπιου.

 

Συγκομιδή :

JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC

 

ΠΑΤΑΤΑ :

Ιδιαίτερα διαδεδομένη στον ελλαδικό χώρο η πατάτα καλλιεργείται από την εταιρεία μας υπαίθρια σε έναν χώρο 100 στρεμμάτων. Συνολικά παράγονται 300.000 kg με αυξανόμενο ρυθμό ανά έτος για την κάλυψη της εγχώριας αγοράς.

Ποικιλίες :

Fibula   El Mundo   Spunta   Montial

Συγκομιδή :

JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC

ZUCCHINI :

Στις εγκαταστάσεις μας καλλιεργούμε επίσης το κολοκύθι. Η συνολική παραγωγή φτάνει τα 70.000 kg με αυξανόμενους ρυθμούς ανά έτος .

Ποικιλίες :

Rigas   Ortano   Chepio

Συγκομιδή :

JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC

ΜΑΡΟΥΛΙ :

Σε συνεργασία με τους συμβεβλημένους παραγωγούς μας διακινούμε περίπου 2.000.000 ρίζες μαρουλιού ετησίως στην ελληνική και παγκόσμια αγορά. Το προιόν συσκευάζεται και αποθηκεύεται  στις εγκαταστάσεις μας.

Ποικιλίες :

Lollo Green   Lollo Rosso   Romana

Συγκομιδή :

JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC